АВТОБУСНА КАТАСТРОФА – кой носи отговорност?

Кой носи отговорността за повредена кола от лоша инфраструктура?
Колата ви е повредена от дупки по пътищата? Знаете ли кой носи отговорност и как да защитите правата си?
18.04.2018

АВТОБУСНА КАТАСТРОФА – кой носи отговорност?

злополука с автобус

За голямо съжаление, все по-честа, водеща новинарска тема е: „тежка катастрофа с автобус отне живота на ………. души“.

Специалисти посочват, че една от основните причини на загиналите пътници при катастрофа с автобус, се крие в това, че не се използват обезопасителни колани. Така когато се наколни превозното средство, част от пътниците изпадат и биват затиснати от автобуса, което почти винаги е съпроводено с летален изход. За съжаление въпреки, че статистиката показва, че по около 200 души годишно загиват, защото не са били обезопасени при пътуване, българското законодателство все още допуска по пътищата да се движат автобуси които не разполагат с предпазни колани.

Ако сте пострадал от пътен инцидент, ето какво трябва да знаете:

Обществените превозни средства, като всички други превозни средства, имат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. Освен застраховка „Гражданска отговорност“, за обществените превозни средства се сключва и задължителна застраховка “Злополука на пътниците”. Важно е да се знае, че застраховката „Злополука на пътниците“ важи само при смърт или трайна инвалидност, докато застраховка „Гражданска отговорност“ е с много широк обхват и покрива всички болести, медицински разноски, неимуществени вреди и др.

Пътниците в автобусите, тролеите и трамваите могат да удостоверят качеството си на пътник със своя билет за редовен пътник. Затова от изключително значение е всеки пътник да пази закупеният превозен билет. Превозният билет доказва наличието на договор за превоз, в чиято цена е включена и застраховката при злополука.

Какви са нашите задължения като пострадали, когато настъпи злополука?

Преди всичко трябва да бъде уведомена застрахователната компания.

Какви ДОКУМЕНТИ трябва да представим като пострадали пътници пред застрахователната компания?

На първо място МОЛБА с подробно описание на злополуката и получените увреждания, респективно Смъртен акт и удостоверение за наследници в случай на смърт на наш наследодател. На второ място – БИЛЕТ или КАРТА в оригинал за доказване на качеството ни на “пътник”. На трето място – КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ на МВР. На последно място – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ, ПРОТОКОЛИ на ТЕЛК и ЛКК.

Какво обезщетение имаме право да получим?

На обезщетяване подлежат имуществените и неимуществени вреди.

Как се определя обезщетението за неимуществени вреди?

Обезщетението за неимуществени вреди се плаща за претърпените от пострадалите лица болки и страдания вследствие на катастрофата. То се определя ,,по страведливост’’. Тъй като справедливостта е комплексно понятие, което няма как да се разглежда еднозначно определяща за размера на обезщетението е съдебната практика при сходни телесни увреждания (какви обезщетения е присъждал съда при същите травми по други подобни случаи), както и възрастта на пострадалия, периода на възстановяване, наличието на трайни увреждания на здравето и др.

Застрахователите не винаги са коректни, затова съветвам при нужда пострадалите да се обръщат към Адвокат, където ще получат експертно мнение.

Статията представя общи положения и не е правен съвет. Авторът й не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *