Знаете ли правата си при трудова злополука?

Издръжка за дете
Издръжка за дете – какво трябва да знаем?
04.04.2018
развод
Какви стъпки да предприемете процедура за развод?
05.04.2018

Знаете ли правата си при трудова злополука?

Трудова злополука

Защитени ли са правата ни при трудова злополука? Какво да правим ако претърпим трудова злополука?

По данни от Инспекцията по труда, сектор „Строителство“ е сред най-рисковите по отношение трудовия травматизъм. Един от най-често срещаният случай в този сектор е падане от височина при работа на строителни обекти.

Въпреки тази статистика, специализираните строителни работници се насочват всеки ден към работното място. Служителите в строителната индустрия разбират сериозността на работата си и знаят честотата, с която се случват аварии, но това не означава, че работниците нямат права. Ако сте строител, който е претърпял тежки наранявания по време на работа или член на семейството на строител, който е бил убит при скелетно произшествие, инцидент с кран или друго нараняване на строителната площадка, имате права, които могат да бъдат защитени. Вие заслужавате да му бъдете компенсирани. Един трагичен момент може да промени живота ви завинаги, като последствията могат да засегнат вас и вашето семейство в продължение на години. Физическата болка и продължителното медицинско лечение често карат жертвите на травма да пропуснат работа и да загубят жизненоважни доходи. В някои случаи инцидентът може дори да доведе до смъртта на любим човек.

Ако сте били наранени, можете да бъдете защитени съгласно закона и да получите обезщетение, което ще ви даде възможност за финансово осигуряване и максимално възстановяване.

Когато е налице злополука първото нещо което следва да се направи е злополуката да бъде квалифицирана като трудова. Това се извършва по реда на чл. 60 от КСО: злополуката следва да се декларира в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Ако работодателят не е уведомил НОИ, вие можете да го направите в едногодишен срок от настъпване на злополуката. След уведомяването, териториалното поделение на НОИ заедно с Инспекцията по труда извършва разследване на злополуката. След разследването се издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова. Разпореждането се изпраща на осигурения и на осигурителя в 7-дневен срок от издаването. Разпореждането подлежи на обжалване.

 

Кой има право на обезщетение при трудова злополука?

  1. Наследниците на загиналия при трудова злополука работник.
  2. Пострадалият работник.

За какви вреди се дължи обезщетение?

Работодателят дължи обезщетение за претърпените от работника неимуществени и имуществени вреди, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

При влошаване на състоянието на увредения работник или служител му се дължи ново обезщетение, когато това влошаване се намира в причинна връзка с увреждането.

  • Неимуществените вреди са т.нар. болки и страдания, чиято стойност се оценява единствено от съда.
  • Имуществени вреди – могат да бъдат: Претърпените загуби – разходи за лекарства и лечение и др. и Пропуснати ползи – напр. разликата между заплатата, която сте получавали до момента на настъпване на трудовата злополука, и обезщетението, което НОИ ми изплаща.
Какви са последиците когато работникът или служителят също е допринесъл за настъпването на увреждането?

В този случай работодателят също дължи обезщетение за вредите, настъпили от трудовата злополука, но размерът на обезщетението може да бъде намалено при установяване на груба небрежност от страна на служителя или работника при допускането на трудовата злополука.

Адвокатска кантора „Панова, Георгиева и съдружници“ осигурява безплатна консултация с адвокат в случай на трудова злополука. Можем да отговорим на вашите въпроси и да се уверим, че вашите права са напълно защитени.

 

Статията представя общи положения и не е правен съвет. Авторът й не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *