Издръжка за дете – какво трябва да знаем?

Трудова злополука
Знаете ли правата си при трудова злополука?
04.04.2018

Издръжка за дете – какво трябва да знаем?

Издръжка за дете

 Как се определя издръжката за дете и кой и на кого дължи заплащането й?

Ако преминавате през развод и имате непълнолетни деца, вие и вашият съпруг ще трябва да решите кои от двата ще упражнява родителските права, кой ще дължи издръжка на детето и в какъв размер ще е тя.

Как се определя размера на издръжката?

Издръжката се определя на базата на редица фактори, включително колко доходи получава всеки родител от различни източници, включително заплата, комисионни, бонуси, социални осигуровки и др. Ако родителят няма източник на доходи, съдът може да изчисли приходите въз основа на предишна трудова история и / или потенциалния потенциал на родителите да печели – напр. има ли имущество което да отдава под наем и с което да реализира доход.

Опитвате се да избегнете заплащане на издръжка на детето?

В някои случаи родителят може целенасочено да избере безработица, за да се опита да избегне задължението за плащане на издръжка. Съдилищата не приемат това за оправдание за освобождаване на родителя от плащане на издръжка. Съда постановява решението си преди всичко в интерес на детето.

Какво ще стане ако не можете да заплащате издръжка на детето?

Ако не извършите своевременни плащания на издръжката която сте осъден, то ще се натрупа лихва която също ще се дължи от вас.

Какъв е размера на дължимата издръжка?

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Законът позволява да се прави конкретна и индивидуална преценка на нуждите на детето и възможностите на родителя, съобразно доказателствата по делото. Размера на минималната издръжка е ¼ от размерна на минималната работна заплата за страната. Няма максимален размер на издръжката.

Може ли да се претендира издръжка за дете за минал период?

Може да се претендира издръжка за минал период една година назад.

Статията представя общи положения и не е правен съвет. Авторът й не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *