ОТДЕЛ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ

Частният отдел на „Панова, Георгиева & Съдружници“ е иновативен и динамичен отдел, предоставящ юридически услуги на местни и чуждестранни физически лица. Основният фокус на отдела е свързан с предоставяне на правни консултации по всички брачни въпроси свързани с правата на съпрузите, родените от брака деца, правата в бракоразводният процес, както и консултации по всички въпроси за правата на пострадалите при пътнотранспортни произшествия и трудови злополуки.

„Панова, Георгиева & Съдружници“ консултира пострадалите при ПТП, как могат да получат обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, както и ги представлява при водене преговори със застрахователя за получаване на справедливо обезщетение.