Банково право

Адвокатска кантора Панова, Георгиева & Съдружници разполага със специалисти по банкови дела и процедури

Панова, Георгиева & Съдружници“ представлява банки и други финансови институции в областта на банковото и финансовото право. Ние се ангажираме да намерим рентабилни решения за финансовите нужди на нашите клиенти.

Работата, която вършим в областта на банковото и финансовото право, ни спечели уважението, както на нашите клиенти, а така и нa противници и бизнес общността. Ние можем да осигурим специални или общи консултации в редица области, свързани с банковата индустрия, включително регулаторни въпроси, съдебни спорове, стратегически придобивания, финансови транзакции и бизнес операции. Ние предоставяме правни услуги в следните области:

  • Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
  • Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
  • Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
  • Подготовка и преглед на заемни документи;
  • Писма за ангажираност;
  • Договори за заем и обезпеченията свързани с него;
  • Договори за финансов и оперативен лизинг;
  • Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;
  • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
  • Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки – договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др;