Наследствено право

Наследствено право – адвокатска кантора „Панова, Георгиева & Съдружници“

Адвокатите в „Панова, Георгиева & Съдружници“  имат богат опит във всеки аспект на наследяването, като:

  • Възникване на наследствено-правни въпроси;
  • Определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
  • Приемане и отказ от наследство;
  • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;
  • Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна;