Данъчно право

Консултации за местни и чуждестранни юридически лица в областта на данъчното право

Данъчната практика на „Панова, Георгиева & Съдружници“  се отличава със своята изтънченост и разнообразие, както и със своята решаваща роля в търговските практики на фирмата, включително:

  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Данъчно планиране на дейността на търговски дружества;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.
  • Консултации по митническо право;
  • Международно данъчно планиране;