Добре дошли в "Панова, Георгиева & Съдружници".

Нашата кантора предлага цялостно решение на пълна гама от правни потребности. Нашите сътрудници са юристи с квалификации, придобити от различни международни юрисдикции. Тяхното обучение и опит им позволява да осигурят висок стандарт на правни съвети. Въз основа на нашият опит, ние предоставяме ясен и практичен съвет по всички правни въпроси по приятелски и достъпен начин.

Ние предлагаме юридически съвети за Вашия бизнес, чрез нашият корпоративен/търговски отдел и за Вас лично чрез нашия частен клиентски отдел.

Отличава ни това, че освен че познаваме закона, ние осъзнаваме, че това, което в крайна сметка е от значение за нашите клиенти, е резултатът. Ние правим така, че да създаваме и оправдаваме очакваният от Вас резултат.


Търговски / корпоративен отдел

Търговският/корпоративен отдел на „Панова, Георгиева & Съдружници“ е иновативен и динамичен отдел, предоставящ юридически услуги на местни и чуждестранни юридически лица. Основният фокус на отдела е свързан с инвестиции и сделки с недвижими имоти (като фокусираме върху сделките свързани с учредяване право на строеж).

Извършваме консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел.

Отдела фокусира и предлага услуги в сферата на дружественото право - учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел, преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне, промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата.

Нашите клиенти са корпорации и финансови институции, включително: местни и международни публични и частни компании, вариращи от предприемчиви стартиращи предприятия до зрели национални корпорации, работещи в почти всички отрасли и сектори на услугите. Широкият спектър от специализирани области и квалификации ни позволяват да Ви консултираме индивидуално, своевременно и изчерпателно.

Панова, Георгиева & Съдружници“ е широко уважавана заради способността си да структурира и координира всички аспекти на сложните сделки. Освен това, ние сме опитни да координираме и насочим други професионалисти, като например счетоводни, брокерски и инвестиционни банкови фирми, да завършат сделките по най-ефикасен и ефективен начин.

Отдел частни клиенти

Частният отдел на „Панова, Георгиева & Съдружници“ е иновативен и динамичен отдел, предоставящ юридически услуги на местни и чуждестранни физически лица. Основният фокус на отдела е свързан с предоставяне на правни консултации по всички брачни въпроси свързани с правата на съпрузите, родените от брака деца, правата в бракоразводният процес, както и консултации по всички въпроси за правата на пострадалите при пътнотранспортни произшествия и трудови злополуки.

Панова, Георгиева & Съдружници“ консултира пострадалите при ПТП, как могат да получат обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, както и ги представлява при водене преговори със застрахователя за получаване на справедливо обезщетение.

ПРО БОНО

Имаме удоволствието да Ви информираме, че „Панова, Георгиева & Съдружници“ предлага безплатна консултация по всички брачни въпроси свързани с правата на съпрузите, родените от брака деца, правата в бракоразводният процес, както и безплатна консултация по всички въпроси за правата на пострадалите при пътнотранспортни произшествия и трудови злополуки. Консултацията се извършва на място в нашия офис или по телефон, след предварително уговорен час.

За пострадалите при пътнотранспортни произшествия и трудови злополуки консултациите могат да бъдат проведени и в дома на пострадалият или в болницата в кояято е настанен. Ако Вие или някой, който познавате се нуждаете от правен съвет относно свойте права, моля свържете се с нас на office@advokat-pg.com или ни се обадете на +359 897 67 17 31