Наказателно право

Правна помощ, консултации, процесуално представителство, съдействие

Наказателното право изисква високо развити умения за анализ и преценка. Практиката на „Панова, Георгиева & Съдружници“  в наказателното право обхваща:

  • Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;
  • Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
  • Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
  • Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението;
  • Процесуално представителство и защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;
  • Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;
  • Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;
  • Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред;